Nationaal Archief Digital Collection

The Nationaal Archief has a number of collections relating to the Dutch East Indies that complement the collection of copies. Some of these have been digitalised. Priority in selecting documents has been on subjects that are of interest to the community of immigrants from the former Dutch East Indies, such as POW and civilian internment camps in the East Indies and elsewhere in Asia, the Bersiap period in Java and Sumatra, Republican camps in Java and information on the situation of nearly all the islands from 1945 to 1947.

The selection

Reproductions have been made from the following records:

 • Acces Number 2.05.80 Inventaris van het archief van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Londens Archief) en daarmee samenhangende archieven, (1936) 1940-1945 (1958).
 • Acces Number 2.10.14 Inventaris van het archief van de Algemene Secretarie van de Nederlands-Indische Regering en de daarbij Gedeponeerde Archieven, (1922) 1944-1950.
 • Acces Number 2.10.62 Inventaris NEFIS/CMI, 1941-1949.
 • Acces Number 2.12.26 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Marinecommandant Australië, tot 27 oktober 1943 tevens Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten en daarbij gedeponeerde archiefbescheiden, 1942-1947.
 • Acces Number 2.12.27 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Koninklijke Marine in de Tweede Wereldoorlog, (1936) 1940-1945 (1953).
 • Acces Number 2.12.36 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Nederlandse Vertegenwoordiger bij de Gezamenlijke Stafchefs (Combined Chiefs of Staff) te Washington, 1942-1949.
 • Acces Number 2.12.37 Inventaris van het archief van het ministerie van Marine: Bevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten, 1942-1946.
 • Acces Number 2.12.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Marine: Persoonlijk Archief van Luitenant-Admiraal C.E.L. Helfrich, 1940-1962.
 • Acces Number 2.13.72 Inventaris van het archief van het ministerie van Defensie: Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië, (1942-) 1945-1950.
 • Acces Number 2.13.108 Inventaris van het archief van het Troepencommando Siam/ De Nederlandse Militaire Missie Bangkok, 1945-1953.
 • Acces Number 2.13.130 Inventaris van de archieven van de Nederlandse Liaisonofficier bij het Algemeen Hoofdkwartier te New Delhi en de Netherlands East Indies Liaison Mission bij het Hoofdkwartier Allied Forces South East Asia, 1942-1946.
 • Acces Number 2.13.132 Inventaris van de Collectie archieven Strijdkrachten in Nederlands-Indië, (1938-1939) 1941-1957 [1960].
 • Acces Number 2.21.123 Inventaris van het archief van dr. H.J. van Mook [levensjaren 1894-1965], 1917-1964.